Bytový dům v Žabovřeskách

Projekt: 2009

Popis:

Novostavbu polyfunkčního domu tvoří dva bloky, které jsou vzájemně spojeny komunikačním jádrem. Uliční trakt je navržen jako pěti podlažní s částečně odstoupeným nejvyšším patrem ve směru k sousednímu RD tak, aby eliminoval výškový rozdíl mezi oběma objekty. 

V přízemí objektu jsou umístěny prostory pro služby a uzavíratelný vstup i vjezd do dvorního traktu, ostatní patra jsou obytná.

Dvorní trakt je vysunut co nejblíže k severní části pozemku, kde bude probíhat budoucí navrhovaná uliční zástavba. Odskočení od hranice pozemku směrem na sever zachovává intimitu sousední parcely a nedochází ke zhoršení jejího oslunění. Tento blok je navržen taktéž pěti podlažní s výškovým odskočením směrem do hloubky pozemku. V přízemí je domovní zázemí s garážemi, v ostatních podlažích jsou situovány byty.

V zadní části pozemku za oběma trakty je zahradní část s otevřeným parkovištěm a zelenými plochami.

Obestavěný prostor: 4.800 m3

Zastavěná plocha: 320 m2

Celková podlahová plocha: 1.315 m2

Počet bytů: 14

Rozpočet: 28 mil. Kč