Rezidence Merhautova/Alešova v Brně

Projekt: 2017-2021

Popis:

Tento projekt tvoří 2 domy - bytový dům Merhautova je novostavbou nárožního domu, bytový dům Alešova vznikl rekonstrukcí a nástavbou původní stavby. Obě stavby spoluvytváří homogenní kompozici na rozmezí vyšší zástavby v ulici Merhautově a nižší zástavby (převážně rodinnými domy) v ulici Alešově. Zde využívá tektonických účinků střídání rozdílných výšek hmot a v souladu s charakteristickým a dlouhodobě aplikovaným architektonickým nástrojem vytváří lehce vygradované nároží.

Stavba byla oceněna v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2022
1. místem v kategorii bytové stavby


Bytový dům Merhautova je nepodsklepený šestipodlažní objekt s ustupujícím sedmým podlažím. V přízemí je situován hlavní vstupní komunikační prostor se schodištěm a výtahem, místnosti technického zázemí a hromadná garáž pro 8 osobních vozidel se zakladači. V dalších nadzemních podlažích jsou vždy dvě bytové jednotky (1+kk a 3+kk), v posledním patře je jedna exklusivní bytová jednotka (4+kk) s výjimečným výhledem na město.

Obestavěný prostor: 5.050 m3

Zastavěná plocha: 223 m2

Celková podlahová plocha: 1.133 m2

Počet bytů: 11

Rozpočet: 34 mil. Kč bez DPH

Bytový dům Alešova měl původně dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Nástavbou a stavebními úpravami vznikl objekt se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. V domě je celkem 9 jednotek o velkosti 1+kk a 2+kk.

Nástavba 3.NP je navržena nad celým půdorysem objektu, ve 4.NP je na 2/3 plochy spodních pater ustupující podlaží od ul. Alešova.

Obestavěný prostor: 2.410 m3

Zastavěná plocha: 143 m2

Celková podlahová plocha: 475 m2

Počet bytů/ubytovací jednotek: 9

Rozpočet: 18 mil. Kč bez DPH