Projekty bungalovů

Rodinné domy navrhujeme na přání našich klientů a vždy s přihlédnutím k místním podmínkám (orientaci pozemku ke světovým stranám, sklonitosti terénu, žádoucím výhledům, snaze po odclonění výhledů nežádoucích a v neposlední řadě pochopitelně podmínkám územních plánů). Je-li to možné respektujeme přitom i touhu po bydlení v jediném podlaží, jak je to typické pro tzv. bungalovy. Zásadní vždy je, aby navrhovaná stavba korelovala se svým okolím, a proto se snažíme o maximální možné její souznění se svým okolím a to jak u staveb pro bydlení, tak i staveb všech ostatních účelů.

Proto vždy na začátku důkladně zkoumáme prostředí v kterém se bude navrhovaná stavba nacházet, studujeme a pokoušíme se najít vše, co stavbu i její budoucí užívání může ovlivnit.

Výsledkem naší práce pak je návrh a posléze projekt domu, který by měl maximálně lidem vyhovovat, líbit zvenčí i uvnitř, umožňovat šťastný a spokojený život.

A to je to nejlepší.