Vila Březina

Projekt: 2011

Realizace: 2012 - ...

Popis:

Poloha domu je poměrně značně exponovaná, polní plochy "pod ním" otevírají území až k záhumení původní zástavby při SV okraji obce a proto jsme hledali hmotové řešení stavby takové, aby dům zbytečně nevyčníval. 

Naopak naší snahou bylo stavbu zasadit do přírodního rámce krajiny.

Řešení jsme nalezli v užití ortodoxní hmoty výrazně obdélného přízemního domu se strmější sedlovou střechou, přičemž jeho hřeben je umístěn na vrstevnici. Dům jsme zbavili všech příkras, aby lépe vyzněl jeho jednoduchý objem (střecha bez přesahu, zaatikový žlab, jednoduchá barevnost se záměrným potlačením rozdílu mezi odstínem barvy omítky a střešní krytiny). Takto osvobozená hmota hlavní části stavby je pak doplněna ze strany východní tvarově poněkud složitějším bočním křídlem. Jeho jednopodlažní objem (s plochou vegetační střechou) je vložen mezi dvě půdorysně se sbíhající betonové monolitové opěrné stěny, jejichž horní okraj mírně stoupá a respektuje tak do značné míry svažitost terénu. V jižní části těleso bočního křídla opouští jistotu betonu a volně vyčnívá svým dřevěným pláštěm nad sklepem. Dynamiku této konzole pak dodává odklon čelní (jižní) strany od svislice.

Vyrovnaná hra s přírodními prvky pak dále pokračuje i na vnějším betonovém plášti bočního křídla. Zde se uplatňuje popínavá zeleň, pro niž budou vytvořeny "vodící" svislá nerezová lanka na odsazených nerezových konzolkách. Tyto nebudou zcela souvislé, aby popínavou zelení nebyl příjemný pohledový beton úplně zahlušen, má totiž zůstat vidět a popínavky vytvářet jen jakousi zelenou předstěnu. Toho bude dosaženo i vhodnou volbou vegetace.

Hlavní vstup do vily se nachází v poloatriu a rozděluje ji na soukromou a hostinskou část, která poskytuje komfort samostatného apartmánu. Ze světlíkem prosvětlené haly s šatnou lze vstoupit do velkoryse převýšeného obytného prostoru v hlavní lodi s krbem a velkými prosklenými stěnami propojujícími interiér s terasami a také do ložnice s vlastním hygienickým zázemím. Lomené schodiště zpřístupňuje v patře 2 komfortní dětské pokoje s plnohodnotnými koupelnami a otevřenou pracovnu na galerii nad obytným prostorem.

Zázemí vily pod terénem tvoří 10 m bazén s whirpoolem, posilovna, dvojgaráž, kolárna a technické prostory s technologií tepelného čerpadla.

Obestavěný prostor: 3400 m3

Předpokládané náklady stavby: 25 mil. Kč

Podlahová plocha: 650 m2

Zastavěná plocha: 354 m2