RD Ochoz

Projekt: 2007

Kolaudace: 2011

Popis:

Dvoupodlažní rodinný dům z konce 80. let minulého století v zastavěné části obce Ochoz je zastřešen sedlovou střechou a byl doplněn přístavbami venkovního nástupního schodiště a zádveří do technického podlaží. 

Obě tyto přístavby byly odstraněny a nahrazeny novými obdobných rozměrů při použití soudobých výrazových i konstrukčních prvků.

Nejvýraznější motiv úpravy domu - jednopodlažní přístavba v úrovni balkonu (půdorysně 7,5×7,1 m, výška 3,35 m) přiléhá k severozápadnímu nároží domu. Její těleso spočívá na soustavě subtilních od svislé osy jakoby nahodile odkloněných kovových sloupků, opačná strana je opticky zaříznuta do hmoty původního domu. Stěny přístavby jsou obloženy dřevěnými hoblovanými horizontálně orientovanými deskami (na pero a drážku).

Hlavní estetický účinek celkové korekce hlavního = západního průčelí spočívá v omezení převýšeného štítu dvoupatrového domu se sedlovou střechou. Dále je toto pak zvýrazněno horizontálou balkonu, podpořené vybudováním plného skleněného zábradlí. Volný konec balkonu je vyvěšen ocelovým táhlem z nadpraží od prosklené stěny do obývacího pokoje. Soudobému výrazu odpovídá i barevné ladění - kombinace světlešedých a tmavěšedých odstínů omítaných ploch s akcentem dřevěného obkladu přístavby.

Orientace a dispozice přístavby domu maximálně těží z orientace do zahrady i ke světovým stranám.

Součástí přestavby byl také projekt interiéru, kterému jednoznačně dominuje dřevěné schodiště s masivním železným zábradlím a další výrazné interiérové prvky v ořechové dýze - posuvné dveře, pracovna, TV stěna.

Obestavěný prostor: 469 m3

Rozpočet: 2,8 mil. Kč (bez interiéru)