RD Moravany

Hmotová koncepce rodinného domu se rodila poměrně složitě, přičemž vycházela z investory požadovaného stavebního programu a výše investičních nákladů, tvaru stavebního pozemku i jeho orientace ke světovým stranám.

Definitivní podobu pak (i s přispěním stavebníkových rodinných příslušníků J) získal návrh stavby rodinného domu s převýšeným podkrovím (se sedlovou střechou o menším sklonu 29,7° a bez přesahu s odvodněním do nástřešních žlabů), doplněný pak na dvorní straně hmotou přízemního vedlejšího křídla (se střechou plochou).

Námi navržený rodinný dům se vyznačuje lehce strohým pojetím uličního průčelí, jehož omítané ploše dominuje velký okenní otvor do schodišťového prostoru doplněný pak soustavou vertikálně řešených oken do přízemních místností. Tato fasáda je pak akcentována drobným pásovým oknem do podkrovní koupelny a dále pak použití přiznaných plechů, zakrývajících předokenní žaluzie/rolety v nadpraží oken.

Boční průčelí (štít stavby) směrem západním je rozčleněné vstupními dveřmi do domu a 3 okenními otvory rozdílných formátů i orientace, ovšem velmi citlivě kompozičně navržených. Nad vstupními dveřmi pak bude doplněna skleněná stříška tvořící závětří před vlastním vstupem do domu.

Dvorní / zahradní průčelí stavby, hmotově rozehrané již samotným výše zmiňovaným přízemním dvorním křídlem, obsahuje již výhradně převýšené otvory s tzv. vysokým řádem.

Vnější estetické působení stavby pak dotváří způsob oplocení stavby. Z uliční strany je navržený dům situovaný do uliční stavební čáry podle přilehlých řadových RD směrem k východu doplněn nízkým zděným oplocením z hladkých betonových tvárnic v prodloužení uličního průčelí stavby. Do tohoto oplocení bude zakompována jak vstupní branka a posuvná vjezdová brána, tak i přípojkové skříně plynu, el. energie i zvonkové tablo a poštovní schránka.

Vnitřní dispozice samotného domu je navržena co možná jednoduše, přehledně a ukrývá 1 bytovou jednotku pro rodinu manželský pár doposud se dvěma dětmi.

Vstupní zádveří, z něhož je přístupná spodní koupelna a technická místnost, se postupně rozšiřuje do centrálního komunikačního sektoru se schodištěm do podkroví. V této ploše se nachází mimo vstupní dveře do obytného prostoru i dveře do pracovny a dále pak i úložné= vestavěné skříně. Obytný prostor zahrnuje kuchyni, jídelní sektor i "obývák", rozšiřující se do dvorního křídla stavby, čímž vytváří poloatriové řešení stavby - odtud pochopitelně neschází nezbytný přístup na terasu a dále do zahrady.

V podkroví, které je, jak bylo již zmíněno, navržené jako převýšené s úrovní lomu mezi nadezdívkou a šikmým podhledem ve výšce cca. 2,2 m, se po výstupu ze schodiště dostáváme do chodby bohatě prosklené rozsáhlým oknem do ulice. Toto okno však přes své rozměry neohrožuje intimitu vnitřního života stavby a jejich obyvatel, jelikož je z části cloněno zděným zábradlím nad schodištěm a dále pak možností stáhnout exteriérové žaluzie. Z chodby jsou pak přímo dostupné zbývající místnosti - ložnice rodičů, rozdělitelný dětský pokoj, komora i koupelna. Bonusem pak je terasa na střeše dvorního křídla, jež je přístupná přímo z ložnice.

zastavěná plocha = 103 m2

obestavěný prostor = 675 m3

podlahová plocha = 149 m2

rozpočet předpokládaný na počátku stavby = 4,5 mil. Kč