RD Hostěnice

Projekt: 2003

Kolaudace: 2006

Popis:

Rodinný domek se nachází v zastavěném území obce Hostěnice, v proluce mezi stávajícími rodinnými domky. Mírně svažitý pozemek stavby na severní straně přiléhá ke stávající silnici.

Dům svým umístěním vytváří citlivý přechod mezi uličním (řadovým) uspořádáním rodinných domků (na západní strany proluky) a doposud samostatně stojícím rodinným domem na východní strany parcely.

Objemově tvoří domek hlavní zděná část ve formě přízemního domku se sedlovou střechou s obytným podkrovím a dvě menší tělesa před oběma hlavními průčelími.

K severnímu (uličnímu) průčelí je přisazen lehký polootevřený přístřešek pro zastřešené stání jednoho vozidla majitelů budoucího domku i pro krytí hlavního pěšího přístupu k domku před povětrností. Do přístřešku je zasazen i skladovací box (např. pro uložení jízdních kol apod.).

Před zahradní (jižní) fasádou je navrženo poloatriové dvorní křídlo ve formě jednoduchého přízemního hranolu, přisazeného jednou kratší stranou k hlavní části stavby a druhou částečně konzolovitě vyloženou nad anglický dvorek, umožňující přístup do sklepa.

Provozně je objekt rozdělen do tří podlaží. Podzemní podlaží, vzniklé jako reakce na konfiguraci terénu částečným podsklepením dvorního křídla, bude využíváno jako zahradní dílna a dále k uložení zahradních výpěstků. V přízemí je mimo již zmíněný uliční přístřešek na vozidlo a přístup navrženo zádveří se šatnou, koupelna, komora, hlavní obytný prostor s kuchyní a v dvorním křídle pak ložnice. Obytný prostor je velkou prosklenou stěnou propojen s exteriérem, kde je v poloatriu navržena terasa, napojená terénním schodištěm na zahradu. V podkroví pak nacházíme dětské pokoje s vlastním hygienickým zázemím.

Obestavěný prostor: 970 m3

Rozpočet: 3,7 mil. Kč

Náklady na výstavbu: 4 mil. Kč (částečně svépomocí)

Podlahová plocha: 252 m2 (bez terasy)

Zastavěná plocha: 184 m2