RD Durďákova

Původně secesní dům poznamenaný druhotnými zásahy se nachází v řadové zástavbě ulice Durďákova v městské části Brno-Černá Pole. Dvoupodlažní dům s valbovou střechou jsme přebudovali pomocí soudobých výrazových prostředků tak, že střešní konstrukce původní valbové střechy byla snesena a dům nastaven o jedno celé plné podlaží ve dvorní části pak se jedná o podlaží částečně ustupující.

Dům ukrývá 3 rozlehlé byty, v každém podlaží po jednom.

Úpravou prošla jak předzahrádka, kde vznikly nové parkovací plochy, tak i zahrada ve dvorní části vnitrobloku uzavřeného kompaktní řadovou zástavbou rodinných domů.

zastavěná plocha = 215 m2

obestavěný prostor = 2420 m3

podlahová plocha = 560 m2

rozpočet předpokládaný na počátku stavby = 8 mil. Kč