RD Čebín

RD Čebín
Projekt: 2017

Tento RD je umístěn v nově budované lokalitě výstavby rodinných domů v původním prostředí záhumeních zahrad. Urbánně nepříliš vhodná parcelace území v druhé řadě pozemků od komunikace nenabízela možnost dálkových výhledů.

Jedná se o jednopodlažní objekt rodinného domu s jedním nadzemním podlažím určený pro partnerskou dvojici v nejlepších letech.

Hlavní část objektu je hmotově navržena ve tvaru U, centrální obytná část je zastřešena pultovou střechou, zbývající části střechami plochými. Z příjezdové strany je k hlavní části objektu umístěna snížená přístavba parkovacího přístřešku a technické místnosti.
Velkorysý obytný prostor s kuchyní a jídelnou je prosvětlen z jižní strany rozlehlou prosklenou stěnou k navazující terase s bazénem, ze severní strany doplňuje světelné podmínky bazilikálně umístěné pásové okno v převýšeném prostoru pod pultem střechy. Na obytný prostor navazuje pracovna, ložnice se šatnou a prostor pro hosty. V JV části domu je pak umístěna relaxační zóna obsahující saunu.

Doplňkovou stavbou pak je zahradní sklep ve dvorní části, který je integrovaný do opěrné stěny a terénního schodiště původního svahu pozemku.

zastavěná plocha: 282 m2
obestavěný prostor: 1133 m3
podlahová plocha: 182 m2
rozpočet: 8,0 mil. Kč