Rájec

Průmyslová keramika v Rájci-Jestřebí

K této stavbě jsme byli přizváni jejími autory, dvojicí Ing. arch. Michaela Kryštofová a Ing. arch. Jiří Marek v r. 2003. 

Následně jsme dle jejich návrhu vypracovali podrobnou projektovou dokumentaci a stavba byla zdárně provedena. Jedná se o nástavbu a rekonstrukci (modernizaci) původně dvoupodlažní administrativní budovy společnosti. 

Každý, kdo od Blanska přijíždí do Rájce-Jestřebí, první co uvidí a nemůže nepostřehnout je tato relativní drobná budova, které ovšem kromě její barevnosti vévodí střešní polykarbonátová nástavba na střeše, kterou zhotovili šikovní zámečníci v nedalekých strojírnách u Adamova.

Tato stavba je jedním z příkladů, že i dílo jiných autorů se nám může stát takřka vlastním.