Poutní místo a fara Žarošice

Poutní místo v Žarošicích

Území o celkových rozměrech přibližně 70x90 m (plocha cca. 6300 m2) je v současnosti rozděleno v podélném směru zhruba na dvě poloviny. Západní část tvoří místo konání křesťanských poutí (pozemky kolem kostela a za kostelem, na jižní straně uzavírající se ambitem), východní polovinou celého území jsou pak pozemky farní zahrady. Severní okraj tohoto území přiléhá k silniční komunikaci I/54 Slavkov-Kyjov, která tvoří hlavní páteřní komunikaci obcí, jižně se území uzavírá místní komunikací, přičemž z obou těchto komunikací je území přístupné.

Cílem společného úsilí obce i Římskokatolické farnosti v Žarošicích, jehož počátky pochází z r. 2004, je upravit celou tuto plochu, kde se pravidelně setkávají poutníci z blízkého i dalekého okolí při poutích.

Záměr celkové obnovy poutního místa zahrnuje v několika etapách výstavbu sociálního zázemí pro poutníky (realizováno v r. 2005), realizaci nového zastřešení venkovního oltáře (2006), rekonstrukci fary (dokončena r. 2007). Na svůj čas tak čeká otevření a propojení stávající plochy za kostelem s farní zahradou za účelem vytvoření oddechových ploch s lavičkami a stoly, úprava zpevněných ploch a sadové úpravy, vybudování přístřešků pro sklady a vozidla farnosti, nové zastřešení ambitu, přístřešek hudebníků.

Zastřešení venkovního oltáře

Nové zastřešení venkovního oltáře z membránové textilní konstrukce pracuje se starozákonním výrazem svatostánků. Nahradilo tak předchozí nevhodnou stříšku z polykarbonátu. Šesticípá membrána z voděodolné textilie je vynášena čtveřicí ručně opracovaných dřevěných sloupů, jejichž špičky jsou okovány. Monumentální plachta doplňuje jinak strohý žulový oltář z mrákotínské žuly z roku 1988 (návrh Viktora Dohnala z Brna). V oltáři se nachází ostatky blahoslaveného Hroznaty. Nové zastřešení se stalo před 10-ti lety měkkou dominantou poutního prostranství a stále poutá pozornost.

Rekonstrukce fary v Žarošicích

Fara v Žarošicích je samostatně stojící dvoupodlažní budova v sousedství farního kostela sv. Anny a těsné blízkosti kaple při severním okraji areálu. K její rekonstrukci bylo přistoupeno citlivě tak, aby význam této stavby byl ponechán.

V přízemí fary se nachází inovovaná velkorysá vstupní hala se schodištěm do 2.NP a nově rovněž samostatný byt faráře s vlastní koupelnou a přímo přístupnou kanceláří. Původní přijímací místnost byla rozšířena o prostor komory a slouží jako klubovna, přímo propojená s kuchyní.

V prostoru někdejší nevyhovující koupelny a WC bude zřízena komora spojená s kuchyní, dvě WC a místnost pro úklid a pračku.

V horním patře vznikly pro vzácné hosty tři samostatné apartmány s vlastními koupelnami a mimo to i nové společné sociální zázemí. Původní zasedací místnost prošla kompletní rekonstrukcí a to vč. výmalby.