Muzeum Žarošice

Muzeum v Žarošicích

Muzeum obce Žarošice, někdejší zemědělská usedlost využívaná pro provoz pošty nebo třeba školy, byla odsouzena k demolici.

Šťastnou shodou okolností a především díky pochopení tehdejšího starosty, pana Rudolfa Svobody, jsme byli v roce 2003 pozváni k prohlídce této v té chvíli zanedbané stavby. Výsledkem společného úsilí vedení obce, spolku místních nadšenců, naší architektonické kanceláře i stavebních firem byl návrh její rekonstrukce a dnes tato historická stavba slouží dál, navíc již nejen jako muzeum, ale i jako komunitní centrum. 

Kompozičně je objekt představitelem tradiční agrární architektury.

Od šedesátých let minulého století byl objekt využit jako památník obce a byly zde umístěny národopisné sbírky. Vnitřní prostory zahrnují expoziční plochy se zázemím, archivem a depozitářem. Do rekonstrukce jsou zahrnuty úpravy venkovních ploch.

Dvorní budovu nebylo možné zachovat, její stav to neumožňoval. V souladu s tím jsme na jejím místě navrhli novostavbu, jejíž část slouží jako venkovní (jen zastřešená) výstavní plocha, interiér pak využívá komunitní centrum jako výstavní plochu a dílnu pro obnovu pamětihodných předmětů, stejně tak i pro práci dětí v mimoškolních aktivitách národopisně zaměřených.

Do rekonstrukce byly zahrnuty i úpravy navazujících venkovních ploch a portálu přilehlého sklepa.