Vinařství Hnanice

Projekt: 2011-12
Popis:
Areál vinařství se nachází v areálu bývalé roty pohraniční stráže u obce Hnanice, v Národním parku Podyjí, poblíž státní hranice s Rakouskem.
Hlavní budova sestává ze dvou částí, z nichž jedna slouží jako výrobna vína a druhá má být využita jako hotel s ochutnávkou vína, restaurací a prodejnou vína. 

Stavba byla zahrnuta mezi prezentované stavby v knize
Znojmo 1918-2020: Architektonické proměny (Mgr. Monika Mažárová, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, 2021) a doprovodné výstavě v Jihomoravském muzeu ve Znojmě.

Dispoziční uspořádání i ztvárnění fasády se odvíjí od stávající nosné skeletové konstrukce, která umožnila jak variabilitu vnitřních prostor, tak i vytvoření k okolní krajině citlivé fasády. V místech, kde je nosná konstrukce, se na fasádě propisuje ve formě kamenného obkladu. Pole mezi nosnými dřevěnými rošty s otvory v místech oken. Tyto rošty zároveň slouží jako zábradlí u oken s nízkými parapety.
Ve vstupní části (foyeru) objektu se nachází lobby s recepcí a prodejnou vína. Odtud je přístup do administrativní a hygienické části a do hotelových pokojů. Schodiště s výtahem nás zavede do dalších hotelových pokojů a do ochutnávkových a restauračních prostor propojených se střešní terasou s dálkovými výhledy do okolní krajiny s lesy a vinicemi. Použité materiály v interiéru budou s odkazem na celý architektonický výraz převážně přírodní - kámen, dřevo, textilie.

Obestavěný prostor hlavní budovy: 12.400 m3
Předpokládané náklady stavby hlavní budovy: 15 mil

Studie celého areálu vinařství počítá kromě sadových a vegetačních úprav se sportovišti, dětským hřištěm a přírodním jezírkem také s dalšími objekty - nová výletní restaurace (areál leží na vinařské stezce na populární Šobes), welness zařízení pro ubytované hosty a další servisní objekty (garáže pro zemědělskou techniku a kanceláře).