Galerie vína Chateau Valtice

Projekt: 2014-2017
Popis:

Návrh galerie vína a degustačního sklepa společnosti CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice a.s. respektuje jedinečnost místa i specifika Lednicko-valtického areálu. Stylizace do podoby "vinařské stodoly" umožňuje umístit prostorově i provozně náročnou funkci do tradičního objemu hospodářského zázemí zámku, charakteristického horizontální hmotou s vertikálními akcenty vstupů a převýšené sedlové střechy ve sklonu v místě obvyklém. 
Umístění a orientace stavby citlivým způsobem dotváří výše zmíněnou situaci a napravuje dotčená negativa, daná překotným historickým vývojem v druhé pol. 20. století.

Samotný předprostor závodu je v návaznosti na "vinařské náměstí" členěn do tři vzájemně provázaných funkčních celků. Směrem k městskému centru a zámeckému parku se areál otevírá přírodně-krajinářskou parkovou úpravou, která organicky přechází ve vlastní objem stavby. Park i náměstí, byť v naprosté většině leží na pozemcích investora, jsou velkoryse poskytnuty k užití širokou veřejností.

"Vinařská stodola" ve své nadzemní části nabízí stylizovanou vinnou galerii s charakteristickými zděnými archívními vinnými boxy. Do krovu otevřený prostor umožnil v interiéru instalovat historický vinný lis ze zámeckého sklepa. Podzemní část galerie, přístupná po točitém schodišti, je ve svém interiérovém vyznění historického režného zdiva věnována provozu degustačního sklepa a centrální rotundy s nezbytným zázemím pro podzemní i nadzemní část objektů. Lineární podzemní propojení se stávající budovou znovuobjevuje vstup do Křížového sklepa v tradičním historickém schématu mimo nutnost průchodu soudobými skladovými a výrobními prostory závodu.
Galerie vína jako "vinařská stodola" ve své pokorné a konzervativní architektuře obnovuje půvab tradičního tvarosloví i kompozičních principů a vytváří půvabné místo, vyhledávané místními i turisty.

Tato stavba byla mezi 15 nominovanými stavbami na titul Stavba roku 2018 - nominace na titul Stavba roku byla udělena za vytvoření ojedinělého prostoru k prezentaci vín se zřetelem k využití cihlových konstrukcí.

druh stavby: novostavba + rekonstrukce
stupeň PD: územní rozhodnutí + stavební povolení + realizační projekt
participace naší společnosti arch21: celkový projekt vč. koordinace a projektu architektonicko- stavební části
autor návrhu: Ing. arch. Jan Mléčka, PhD. a Ing. arch. Jiří Marek