EMS Brno

Projekt: 2017-2018
Popis: EMS Brno, Sadová/Soběšice
Rekonstrukce objektu sloužícího firmě zaměřené na měření a měřící technologie v enviromentální oblasti.

Na počátku roku 2017 jsme byli vyzváni ke spolupráci na rekonstrukci staršího přízemního objektu kombinovaného účelu a jistou dobu již neužívaného pro potřeby sídla rozvíjející se firmy zaměřené na měření a měřící technologie v enviromentální oblasti.

První návrh soudobé kompletní novostavby ale narazil na omezení daná územním plánem, a tak bylo třeba koncepci zcela přepracovat a navrhnout řešení rekonstrukce, při níž bude objem (vnější půdorysné rozměry a také výška a sklo střechy) stávající stavby zachován, a přitom aby stavba ve finále splňovala potřeby investora.

Tomuto zadání náš druhý návrh odpovídal a během následujícího cca 1,5 roku byla stavba realizována. A zdá se, že k plné spokojenosti investora, který navíc nechal ze svého popudu u vstupu do objektu instalovat informační cedulku o autorovi, projektantovi a zhotoviteli stavby, s čímž se příliš často nesetkáváme.

Budova ukrývá nezbytné kancelářské prostory, dílny přesného měření a finalizace výrobků, denní místnost, jednací místnost a pochopitelné zázemí, a to vše v přímém propojení s lesem, který je pro firmu základním prostředím jejího oboru. Věříme, že výsledné dílo bude sloužit ke spokojenosti uvážlivého investora.