Obytný soubor Back Side v Prostějově

Projekt: 2004

Popis:

Stavba je situována na rovinatou nezastavěnou plochu v zástavbě nehomogenní velmi rozvolněné struktury sídliště SVOBODY.

Severním směrem je toto území ohraničeno souvislou zástavbou osmipatrovými obytnými domy z 80. let, z východu přilehlou silniční komunikací a nízkopodlažními bytovými domy typickými pro šedesátá léta minulého století, jižním směrem pak území vymezuje objekt nákupního střediska Albert. Západním směrem je lokalita prostá zástavby do vzdálenosti několika stovek metrů.

Soubor je tvořen seskupením 4 obdélných různě vysokých hmot vlastních obytných domů, umístěných na částečně zapuštěném souvislém soklu krytých parkovacích stání. Obdélné hmoty bloků jednotlivých domů jsou doplněny přisazenými převýšenými kvádry vertikálních komunikací.

Jednotlivé domy souboru jsou řešeny jako objekty s vnější komunikací - do průčelí na prosluňované straně jsou vždy umístěny obytné místnosti bytů, na opačné straně je pak krytá vnější horizontální komunikace (pavlač) a vertikální komunikační jádro (výtah + schodiště). Západní fasády domů A, C a D i jižní (u bloku B) budou nepravidelně prořezány otvory oken a balkónových dveří či francouzských oken, doplněných vystupujícími prvky velkých arkýřů i menších balkónků, opláštěných vždy různobarevnými skly. Pozadí této barevné hře "sklíček" tvoří omítané plochy fasád v neutrálním odstínu bílo-šedé.

Zastřešení všech domů je navrženo plochými střechami s extenzivním ozeleněním nebo násypem kačírku, střecha nad technickým podlažím v ploše atria bude nad pojízdnými komunikacemi prořezána průběžnými otvory stejné šířky. Tím bude zabezpečeno dostatečné provětrání suterénních prostor a současně se tak oddělí společná plocha atria (vegetační plochy, dětské průlezky, pískoviště, přístupová komunikace k domům atd.) od privátních teras před byty v úrovni 1. NP.

K přístupu na úroveň atria a tím i k bytovým domům bude sloužit nástupní krytý chodník, přisazený z jižní strany k soklu atria. Chodník bude z jižní strany dále opatřený svislou polotransparentní zástěnou, vybíhající nad úroveň terasy, čímž bude vnitřní plocha atria částečně pohledově oddělena od nepříliš podařené stavby přilehlého marketu.

Obestavěný prostor: 28 912 m3

Zastavěná plocha: 2 521 m2

Podlahová plocha: 8 292 m2

Celkový počet bytů: 93